Vietcombank Chi nhánh Vũng Tàu thông báo phát mại tài sản bảo đảm Lê Quốc Kháng

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:


Tài sản đảm bảo

Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Địa điểm TSĐB

1/TSĐB 1: địa chỉ tại 183 + 177/4 Ba Cu, phường 4, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

2/TSĐB 2: địa chỉ tại 86/8/6 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tình trạng

 1. TSĐB 1: Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 697487 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 15/10/2021, vào sổ cấp GCN số CS-02457 tại 183 + 177/4 Ba Cu, phường 4, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:
 • +Thửa đất số: 182
 • +Tờ bản đồ số: 22
 • +Diện tích: 407,4 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ bảy phẩy bốn mét vuông).
 • +Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • +Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị
 • +Nguồn gốc sử dụng: nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  + Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà ở cấp II, diện tích xây dựng 96,7 m2, diện tích sàn 359,5 m2 và 01 nhà ở cấp II, diện tích xây dựng 211,4 m2, diện tích sàn 1.294,4 m2.

 1. TSĐB 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 474962 do UBND Thành phố Vũng Tàu cấp ngày 22/07/2009, vào sổ cấp GCN số H-00855 tại 86/8/6 Hoàng Hoa Thám, phường 2, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:
 • +Thửa đất số: 26509.32.59
 • +Tờ bản đồ số: 32
 • +Diện tích: 155,7 m2 (Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm phẩy bảy mét vuông).
 • +Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • +Mục đích sử dụng: 150 m2 đất ở + 5,7 m2 đất trồng cây lâu năm
 • +Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

Tình trạng pháp lý tài sản

Hồ sơ pháp lý đầy đủ.

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

1/ TSĐB 1: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 20-368/VCB.VT ngày 10/12/2020 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 20-368/VCB.VT/HĐSĐ ngày 26/01/2022 được ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu và ông Lê Quốc Kháng cùng bà Phạm Phương Uyên đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Đặng Thị Thu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2/ TSĐB 2: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 19-025/VCB.VT ngày 25/01/2019 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 19-025/VCB.VT/PL01 ngày 21/07/2021 được ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu và ông Lê Quốc Kháng đã được công chứng tại Phòng công chứng số 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Biên bản định giá

1/ TSĐB 1: Biên bản định giá tài sản lần đầu ngày 10/12/2020

Giá trị TSĐB: 62.949.000.000 đồng.

2/ TSĐB 2: Biên bản định giá tài sản lần đầu ngày 21/01/2019

Giá trị TSĐB: 3.920.000.000 đồng.

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Giá bán khởi điểm lần 2

1/ TSĐB 1: 48.643.371.000 đồng

2/ TSĐB 2: 5.645.356.200 đồng

Tổng cộng giá bán khởi điểm lần 2 của 02 tài sản là 54.288.727.200 đồng

(Theo Thông báo về bán đấu giá, thời gian bán đấu giá và quyền chuộc lại tài sản tài sản số 997/TB-THADS ngày 25/10/2023 của Chi cục thi hành án dân sự TP Vũng Tàu) (đấu giá lần 2).

Các thông tin khác

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/11/2023 đến ngày 03/11/2023 tại địa chỉ 02 tài sản nêu trên.

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2023 đến ngày 14/11/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng – Số 01, lô R, đường Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/ tài sản. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

Thời điểm đấu giá dự kiến: Lúc 9h00 ngày 17/11/2023.

Địa điểm đấu giá trực tiếp: tại Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng – Số 01, lô R, đường Lương Thế Vinh, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Liên hệ

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Thư

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khách hàng bán lẻ

Điện thoại: 0342607968

Email: thuntm.vta@vietcombank.com.vn

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận