Vietcombank Chi nhánh Bắc Ninh thông báo phát mại tài sản bảo đảm Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mạnh Huyền

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại:


Tài sản bảo đảm

12 xe taxi thuộc sở hữu của Công ty TNHH thương mại và vận tải Mạnh Huyền phục vụ hoạt động vận tải hành khách.

Địa điểm TSĐB

Khu dân cư đô thị, Phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Tình trạng

 1. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.00
 2. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.04
 3. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2009 biển số xe 99A-000.63
 4. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.08
 5. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-000.19
 6. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-002.03
 7. Xe ô tô con Toyota Vios (E) đời 2010 biển số xe 99L-2922
 8. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2009 biển số xe 99A-002.01
 9. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2010 biển số xe 99A-000.10
 10. Xe ô tô Kia Morning (EX) đời 2009, biển số xe: 99A-000.56
 11. Xe ô tô Kia Morning (EX) đời 2010, biển số xe: 99A-000.12
 12. Xe ô tô con Kia Morning (EX) đời 2011 biển số xe 99A-002.09

Tình trạng pháp lý tài sản

Đầy đủ hồ sơ pháp lý

Giá bán khởi điểm (nếu có)

12 xe tài sản bảo đảm trên được thực hiện đấu giá với

mức giá khởi điểm: 1.017.428.349 VND (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm mười bảy triệu, bốn trăm hai tám nghìn, ba trăm bốn chín đồng). Giá trên không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí ... phải đóng đối với tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật khi sang tên chuyển nhượng.

Liên hệ

Ông Nguyễn Đức Thịnh – SĐT: 0912.278.717

VCB News