Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản Công ty CP Quốc Tế Trung Nam

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM; địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh.

3. Tài sản bán đấu giá: nhà và đất tại địa chỉ 141-141A Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM.

4. Đặc điểm tài sản:

* Nhà đất 141 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM (số cũ 141 Hoàng Xuân Nhị, phường 19, quận Tân Bình).

+ Về đất ở: thửa đất số 3061, tờ bản đồ số 2 (sơ đồ nên), diện tích: 69,5 m2 trong đó được công nhận theo GCN là 53,8 m2. Diện tích ngoài GCN không được công nhận là 15,7 m2.

Sử dụng riêng: 69,5 m2, sử dụng chung: không.

Mục đích sử dụng: đất ở.

+ Về nhà ở: địa chỉ 141 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, quận Tân Phú (số cũ 141 Hoàng Xuân Nhị, phường 19, quận Tân Bình). Diện tích xây dựng: 59,4 m2, trong đó diện tích xây dựng được công nhận theo GCN là 53,8 m2, diện tích sàn xây dựng không được công nhận là 5,6 m2.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 184,4 m, trong đó diện tích sàn xây dựng được công nhận theo GCN là 161,3 m, diện tích sàn xây dựng không được công nhận là 23,1 m2.

Kết cấu nhà: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT.

Số tầng: 3

Lưu ý: đối với phần diện tích chưa được công nhận người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hóa khi được cho phép và phải chịu toàn bộ mọi chi phí.

* Nhà đất 141 A Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM (số cũ 85 G Hoàng Xuân Nhị, phường 19, quận Tân Bình).

+ Về đất ở: thửa đất số 3060, tờ bản đồ số 2 (sơ đồ nên), diện tích: 198,0 m2, trong đó được công nhận theo GCN là 167 m2. Diện tích ngoài GCN không được công nhận là 31 m2.

Hình thức sử dụng: Riêng: 198,0 m2; Chung: 0 m2.

Mục đích sử dụng: đất ở

+ Về nhà ở: địa chỉ 141A Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, quận Tân Phú (số cũ 85 G Hoàng Xuân Nhị, phường 19, quận Tân Bình).

Diện tích xây dựng: 169,5 m2 trong đó diện tích xây dựng được công nhận theo GCN là 167 m2, diện tích sàn xây dựng không được công nhận là 2,5 m2.

Tổng diện tích sàn xây dựng: 707,1 m2 trong đó diện tích xây dựng được công nhận theo GCN là 542,4 m2, diện tích sàn xây dựng không được công nhận là 164,7 m2.

Kết cấu nhà: tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT.

Số tầng: 3 + sân thượng.

Lưu ý: đối với phần diện tích chưa được công nhận người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hóa khi được cho phép và phải chịu toàn bộ mọi chi phí.

5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm nêu trên của Công ty CP Quốc Tế Trung Nam do Cục Thi hành án dân sự TP.HCM kê biên bảo đảm thi hành án theo Bản án số 775/2015/KDTM-ST ngày 23/07/2015 của Tòa án Nhân Dân TP.HCM và Quyết định số 28/2016/KDTM-PT ngày 08/07/2016 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM.

6. Giá khởi điểm:

* Nhà đất 141 Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM (số cũ 141 Hoàng Xuân Nhị, phường 19, quận Tân Bình).

Giá khởi điểm: 6.706.221.206 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm lẻ sáu triệu, hai trăm hai mươi mốt ngàn, hai trăm lẻ sáu đồng).

* Nhà đất 141 A Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM (số cũ 85 G Hoàng Xuân Nhị, phường 19, quận Tân Bình).

Giá khởi điểm: 17.922.979.838 đồng (Mười bảy tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, chín trăm bảy mươi chín ngàn, tám trăm ba mươi tám đồng).

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các khoản thuế phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm liên hệ xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 06/11/2023 đến hết ngày 14/11/2023. Xem tại địa chỉ: 141-141A Hoàng Xuân Nhị, phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM.

8. Thời gian, địa điểm đăng ký, mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Các cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản liên hệ tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 06/11/2023 đến ngày 14/11/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (trong giờ hành chính), địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính các ngày 13/11/2023, ngày 14/11/2023 và đến 17h ngày 15/11/2023 nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM

9. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

10. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tổ chức đấu giá lúc 15h00 phút ngày 16/11/2023.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.

12. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

14. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người mua trúng đấu giá tài sản phải thanh toán toàn bộ giá trị tài sản trúng đấu giá (trừ tiền đặt trước đã nộp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM) bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

15. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản nộp đủ tiền, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

Căn cứ khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự: Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

16. Các thông tin khác: thông tin liên hệ:

  • Cục Thi hành án dân sự TP.HCM gặp Chấp hành viên Lê Thị Ngoan.
  • Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM.
  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tòa nhà VBB, số 05 Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM gặp anh Kiên (điện thoại: 028.38297245 – 8923/0942146611)./.

VCB News 

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận