Vietcombank Nha Trang thông báo phát mại TSBĐ Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Lâm Thịnh Phát

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại của khoản vay:

Tài sản đảm bảo

701 – Quyền sử dụng đất ở và nhà ở (nếu có) của chủ sử dụng đất ở

Địa điểm TSĐB

6/3 Nguyễn Khắc Viện, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tình trạng

  • +Thửa đất số: 1
  • +Tờ bản đồ số: 54
  • +Địa chỉ: 01-02 B4 Khu Hòn Khô, Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (nay là 6/3 Nguyễn Khắc Viện, Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)
  • +Diện tích: 165,1 m2 (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm phẩy một mét vuông)
  • +Tài sản nằm tại 2 mặt hẻm (Hẻm đường Dương Hiến Quyền và hẻm đường Điện Biên Phủ, một mặt hẻm rộng khoảng 5m và một mặt hẻm rộng khoảng 3,5m, cách mặt tiền đường Điện Biên Phủ khoảng 110m, cách biển 300m, là nơi có đông dân cư sinh sống, phù hợp xây dựng căn hộ, khách sạn. Hiện có nhà cấp 4 trên đất, diện tích xây dựng 165,1 m2.

Tình trạng pháp lý tài sản

Pháp lý đầy đủ

Hợp đồng thế chấp/cầm cố TSBĐ

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở số 2518KV/VHM/TC ký ngày 07/06/2018, công chứng ngày 08/06/2018

Biên bản định giá

Biên bản định giá số 01/BBĐG ngày 31/03/2020. Giá trị TSBĐ theo Biên bản định giá: 7.640.000.000 đồng.

Đăng ký Giao dịch Đảm bảo

Ngày hiệu lực: 08/06/2018 và cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Nha Trang

Giá bán khởi điểm (nếu có)

6.936.000.000 đ (Sáu tỷ chín trăm ba mươi chín triệu đồng)

Các thông tin khác

Không

Liên hệ

Ông Nguyễn Ngọc Pizon – TP Dịch vụ Khách hàng, SĐT: 0886157555

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận