Vietcombank Nam Hải Phòng thông báo đấu giá TSBĐ Công ty CP Vật tư thiết bị công nghiệp Hải Nam (lần 2)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

2. Người có tài sản bán đấu giá: ông Bùi Tuấn Trường và vợ là bà Bùi Thị Mai Hương.

3. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng 200 m2 đất và tài sản trên đất tại thửa đất số 45/27, Tờ bản đồ số: 11  tại địa chỉ: Tổ dân phố Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT517195, số vào sổ cấp GCN CH 04247 do UBND quận Hải An, thành phố Hải Phòng cấp ngày 16/12/2019.

4. Đặc điểm tài sản:

- Thửa đất số: 45/27

- Tờ bản đồ số: 11

- Địa chỉ: Tổ dân phố Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Diện tích: 200 m2 (bằng chữ: Hai trăm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Lưu ý: đối với phần diện tích chưa được công nhận người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hợp thức hóa khi được cho phép và phải chịu toàn bộ mọi chi phí.

5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản được thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng theo Hợp đồng thế chấp số 20336196/2020/HĐTC-BĐS.02 ngày 05/6/2020.

6. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, các khoản thuế phí và lệ phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sỡ hữu theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm liên hệ xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 07/11/2023 đến ngày 15/11/2023 tại địa chỉ của tài sản. Xem tại địa chỉ: Tổ dân phố Hạ Đoạn 1, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

8. Thời gian, địa điểm đăng ký, mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Các cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản liên hệ tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 02/11/2023 đến ngày 14/11/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (trong giờ hành chính), địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3678680.

Thời gian đóng tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 14/11/2023 đến ngày 16/11/2023 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian nhận, nộp phiếu trả giá : từ khi nộp đủ hồ sơ, tiền đặt trước đến 17 giờ 00 ngày 16/11/2023.

9. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 250.000.000 VND (Hai trăm năm mươi triệu đồng) nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

10. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện nhận chuyển nhượng tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tổ chức đấu giá lúc Từ 08 giờ 30 ngày 17/11/2023.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

12. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm, người mua trúng đấu giá tài sản phải thanh toán toàn bộ giá trị tài sản trúng đấu giá (trừ tiền đặt trước đã nộp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM) bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng.

13. Thời hạn giao tài sản: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ngư­ời mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm bàn giao tài sản đấu giá cùng toàn bộ giấy tờ gốc có liên quan đến tài sản cho ngư­ời mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng.

14. Các thông tin khác: thông tin liên hệ:

  • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng; ĐT: (0225) 3678680.
  • Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Hải Phòng, địa chỉ: 11 Hoàng Diệu, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng gặp anh Quang (điện thoại: 0225.3552299  – 103/0967643066)./.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận