Vietcombank Quảng Ngãi thông báo phát mại TSBĐ Trần Văn Ba và Võ Thị Hồng Hoa

 1. Tài sản bán phát mãi:

  Tàu cá

  Thông số

  Giá theo chứng thư thẩm định (ĐV; Đồng)

  - Số đăng ký: QNg-91069-TS

   

  - Kiểu máy: Yuchai

  - Số máy: T8101G90084

  - Công suất máy: 540CV

  - Nơi sản xuất máy: Trung Quốc.

  - Kích thước: 18.10m x 4.85m x 2.30m

  - Vật liệu vỏ: Gỗ

  - Năm và nơi đóng: 2011; CH 2016; Quảng Ngãi

  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 333/16 do Chi Cục Thủy Sản Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 27/4/2016

  213.000.000

  - Số đăng ký: QNg-91058-TS

   

  - Kiểu máy: Yuchai

  - Số máy: T8101G90083

  - Công suất máy: 540CV

  - Nơi sản xuất máy: Trung Quốc.

  - Kích thước: 20.8m x 5.95m x 2.6m

  - Vật liệu vỏ: Gỗ

  - Năm và nơi đóng: 2011; CH 2016; Quảng Ngãi

  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số 334/16 do Chi Cục Thủy Sản Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 27/4/2016

  291.000.000

  Tổng cộng

  504.000.000

  Thông tin khách hàng vay: Ông TRẦN VĂN BA (cif: 3443899) và Bà VÕ THỊ HỒNG HOA (cif: 4227751)

 2. Phương thức bán: thỏa thuận trực tiếp
 3. Giá bán: theo giá thỏa thuận
 4. Địa điểm xử lý tài sản bảo đảm: tại nơi có tài sản, cảng cá Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
 5. Thời gian xử lý tài sản bảo đảm: kể từ ngày 19/10/2023 cho đến hết ngày 29/10/2023.
 6. Thông tin liên hệ: cán bộ xử lý nợ: Nguyễn Thị Ngọc Hân, SĐT: 0935155479 Email: ntnhan5.qng@vietcombank.com.vn

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận