Vietcombank Bà Rịa thông báo phát mại TSBĐ Công ty CP Diamond Key Holding

Thông tin về tài sản đảm bảo cần phát mại thông qua bán đấu giá tài sản tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.


Tài sản bảo đảm cho các khoản vay của:

Công ty Cổ phần Diamond Key Holding

Gồm 03 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 10.400,3 m2 toạ lạc tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (Vị trí các thửa đất cách UBND xã Thanh Phú Long khoảng 1 km) được chia bán thành hai lô, cụ thể như sau:

Lô 1:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số BN079630 do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An cấp ngày 03/4/2013, số vào sổ cấp GCN: CH01742, cập nhật sang tên bà Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ngày 16/3/2022.

- Thửa đất số 52; Tờ bản đồ số 14;

- Địa chỉ thửa đất : xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, tỉnh Long An;

- Diện tích : 4.527m2;

- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng 4.527m2;

- Mục đích sử dụng : Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng : Lâu dài;

Lô 2: Gồm 02 Quyền sử dụng đất liền kề với nhau, cụ thể như sau

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số CS280295 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 29/7/2020, số vào sổ cấp GCN: CS13548, cập nhật sang tên bà Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ngày 16/3/2022.

- Thửa đất số 390; Tờ bản đồ số 12;

- Địa chỉ thửa đất : Ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, tỉnh Long An;

- Diện tích : 3.117,9m2;

- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng : Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng : Lâu dài;

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số CS280293 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 29/7/2020, số vào sổ cấp GCN: CS13547, cập nhật sang tên bà Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ngày 16/3/2022.

- Thửa đất số 411; Tờ bản đồ số 12;

- Địa chỉ thửa đất : Ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, H.Châu Thành, tỉnh Long An;

- Diện tích : 2.755,4m2;

- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng : Đất trồng cây hàng năm khác;

- Thời hạn sử dụng : Đến 10/2063;

Địa điểm TSĐB

Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Tình trạng

Hiện trạng sử dụng hiện tại: đất trống. Cơ sở hạ tầng: hoàn chỉnh. Môi trường sống an ninh: tốt. Môi trường kinh doanh: thích hợp để ở, cho thuê.

Tình trạng pháp lý tài sản

Đầy đủ

Hợp đồng bảo đảm

Hợp đồng bảo đảm số 01-2022/HDTC/DKH và số 02-2022/HDTC/DKH ngày 18/03/2022 ký giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa và bà Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên

Biên bản định giá

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 0738/03.22/VCB/BDG/EXIMA ngày 16/03/2022 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá EXIM (EXIMA);

Giá Trị : 19.286.464.000 đồng.

Đăng ký biện pháp bảo đảm

Đăng ký thế chấp ngày 18/03/2022 tại CN VPĐK ĐĐ Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An.

Giá bán khởi điểm để đấu giá

- Lô 1 (Tài sản 1): Giá khởi điểm: 8.939.889.900 đồng (Tám tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, chín trăm đồng).

- Lô 2 (Tài sản 2 và 3): Tổng giá khởi điểm: 8.417.927.700 đồng (Tám tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, chín trăm hai mươi bảy ngàn, bảy trăm đồng), trong đó:

* Tài sản 2 có giá khởi điểm là 6.219.403.200 đồng (Sáu tỷ, hai trăm mười chín triệu bốn trăm lẻ ba ngàn, hai trăm đồng).

* Tài sản 3 có giá khởi điểm là 2.198.524.500 đồng (Hai tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, năm trăm hai mươi bốn ngàn, năm trăm đồng).

(Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật)

Các thông tin khác

Công ty tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá Hợp Danh Vạn Thành An.

 • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ).
 • Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm của tài sản.
 • Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, số tài khoản: 1040165816 tại Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bà Rịa.
 • Thời gian mua hồ sơ và đăng ký: Liên tục kể từ ngày 25/09/2023 đến ngày 17/10/2023 (trong giờ hành chính);
 • Xem tài sản: Từ ngày 16/10/2023 đến ngày 17/10/2023 – Tại nơi có tài sản, liên hệ Mr Trường – SĐT: 0856.682.862
 • Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 17/10/2023 đến 17 giờ ngày 19/10/2023 (trong giờ hành chính).
 • Thời gian tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 20/10/2023
 • Địa điểm đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An, số 03 Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Liên hệ

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tổ chức đấu giá:
  • Công ty đấu giá Hợp Danh Vạn Thành An
  • Địa chỉ: 03 Lý Văn Phúc, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: 028.3820.4858-0948.689.986
 • VCB Chi nhánh Bà Rịa:

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận