Đảng ủy Vietcombank ban hành kế hoạch hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 28/4/2023, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Vietcombank đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/BCĐ35 về việc Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch của Đảng ủy Vietcombank tại đây

Chi tiết Thể lệ cuộc thi, Phụ lục định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Trung ương tại đây

VCB News

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận