Vietcombank tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, kiểm soát nội bộ Vietcombank năm 2022

Sáng ngày 5/12/2022, Hội nghị tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, kiểm soát nội bộ Vietcombank năm 2022 đã được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng. Đây là Hội nghị tập huấn được tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay để toàn bộ cán bộ Ban Kiểm tra nội bộ và các cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống Vietcombank cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản nghiệp vụ mới ban hành, các kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Đinh Thị Thái đã biểu dương các kết quả đạt được của công tác kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống Vietcombank thời gian qua, đồng thời tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra trong việc góp phần tăng cường tính tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của các đơn vị, từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh thực sự hiệu quả, an toàn. Phó Tổng giám đốc Đinh Thị Thái cũng đề nghị các cán bộ kiểm tra, kiểm soát cần tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến chuyển đổi số trong công việc chuyên môn, nghiên cứu việc quản lý công việc hiệu quả theo phương pháp Agile, tích cực trao đổi học hỏi kinh nghiệm kiểm tra, kiểm soát nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng chung của công tác kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống.

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Đinh Thị Thái  phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, Hội nghị tập huấn tiếp tục có những đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện, theo đó trong 05 ngày từ ngày 05/12/2022 đến 09/12/2022, có 02 ngày thực hiện tập huấn chung cho gần 300 cán bộ Ban Kiểm tra nội bộ và các cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống Vietcombank, 03 ngày còn lại tổ chức tập huấn riêng, chuyên sâu cho cán bộ của Ban Kiểm tra nội bộ. Nội dung chương trình đào tạo tại Hội nghị tập huấn được Ban Kiểm tra nội bộ phối hợp với Trường đào tạo xây dựng với nhiều điểm mới, được các học viên tham dự đánh giá cao như: (i) Cập nhật, hệ thống hóa các quy định mới và văn bản quán triệt của NHNN liên quan đến các hoạt động nghiệp Tín dụng, Kế toán, Bán lẻ, Ngân quỹ, Chuyển tiền, Phòng chống rửa tiền... Phổ biến các trọng tâm cần lưu ý và các thủ tục để kiểm tra mới, đúc kết các bài học kinh nghiệm đối với hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động kiểm tra, kiểm soát sau; (ii) Truyền thông về quy định đơn thư mới, lưu ý trong công tác cung cấp thông tin khách hàng. Chia sẻ kỹ năng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác cung cấp thông tin khách hàng; (iii) Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn lần này, Ban tổ chức còn đưa vào nội dung xây dựng và nâng cao văn hóa tuân thủ tại VCB theo định hướng chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Ông Đặng Kiên Định - Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ Vietcombank phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Đặng Kiên Định – Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ Vietcombank đã bày tỏ sự cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Vietcombank,  Trường đào tạo và các phòng/ban tại Trụ sở chính đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, hiệu quả, được các học viên tham gia tích cực. Hội nghị tập huấn kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của các đơn vị và học viên, là nền tảng quan trọng tiếp tục củng cố, phát huy hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, kiểm soát trong hệ thống, góp phần cùng Vietcombank hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh doanh một cách an toàn, bền vững.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận