Vietcombank tiếp tục miễn phí dịch vụ Thanh toán hạ tầng cảng biển Online trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến 30/9/2022

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thanh toán phí hạ tầng cảng biển, Vietcombank tiếp tục miễn phí dịch vụ Thanh toán hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến 30/9/2022.

Dịch vụ thanh toán hạ tầng cảng biển trên kênh Online được Vietcombank phối hợp cùng Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính thức từ 1/4/2022. Dịch vụ đã được đông đảo doanh nghiệp đón nhận và sử dụng. Dịch vụ thanh toán này giúp cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất - nhập khẩu, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh… có thể dễ dàng thanh toán Phí hạ tầng cảng biển trực tuyến 24/7 thông qua các kênh thanh toán hiện đại và nhanh chóng của Vietcombank bao gồm: Ngân hàng số VCB Digibank (nếu là khách hàng cá nhân); Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking (nếu là khách hàng tổ chức) hoặc nộp phí tại các điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc.

Ngoài ra, Vietcombank cũng vinh dự là ngân hàng duy nhất cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tích hợp ngay trên hệ thống thu phí hạ tầng của Cảng vụ TP.HCM (tại địa chỉ website https://thuphihatang.tphcm.gov.vn/), giúp khách hàng của Vietcombank và các ngân hàng khác có thể kê khai thông tin hàng hóa, tạo tờ khai nộp phí và thực hiện nộp phí hoàn toàn trực tuyến (thông qua quét mã QR hoặc đăng nhập ngân hàng trực tuyến) ngay trên website.

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ ONLINE TRÊN VCB DIGIBANK (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN)

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ ONLINE TRÊN VCB-IB@NKING (DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC)

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ ONLINE TRÊN HỆ THỐNG THU PHÍ HẠ TẦNG CỦA CẢNG VỤ TP. HCM (THÔNG QUA INTERNET BANKING LIÊN NGÂN HÀNG)

HƯỚNG DẪN NỘP PHÍ ONLINE TRÊN HỆ THỐNG THU PHÍ HẠ TẦNG CỦA CẢNG VỤ TP. HCM (THÔNG QUA QUÉT MÃ QR CODE)

VCB News

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận