Vietcombank thông báo tuyển dụng cán bộ cho 5 chi nhánh mới

Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng 130 cán bộ tại 05 Chi nhánh mới, cụ thể như sau:

TT

Chi nhánh

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh

Số lượng tuyển dụng cán bộ CÓ kinh nghiệm

Số lượng tuyển dụng cán bộ KHÔNG có kinh nghiệm

1

Đông Hà Nội

Huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội

7

19

2

Tây Bắc Giang

Huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

7

19

3

Bắc Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa

7

19

4

Nam Đồng Nai

Huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai

7

19

5

Tây Long An

Thành phố Tân An tỉnh Long An

7

19

Thông tin chi tiết các vị trí tuyển dụng đăng tải trên website tuyendung.vietcombank.com.vn, tại đường link: 

https://tuyendung.vietcombank.com.vnhttps://portal.vietcombank.com.vn/content/TuyenCN_taptrung_VN/?locale=vi_VN

Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến tại tuyendung.vietcombank.com.vn đến hết ngày 18/08/2022.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank  0835588000 - 0835899000

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận