Vietcombank ra mắt sản phẩm tiền gửi rút gốc linh hoạt

Áp dụng thông tư 04/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 01/08/2022, Vietcombank triển khai sản phẩm TIỀN GỬI RÚT GỐC LINH HOẠT với tính năng nổi bật như sau:

- Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân và Khách hàng tổ chức.

- Kỳ hạn gửi: Từ 1 đến 24 tháng.

- Khách hàng được rút tiền trước hạn (không giới hạn số lần rút).

- Trường hợp khách hàng rút trước hạn, lãi suất áp dụng cụ thể như sau:

  • Đối với phần tiền gửi rút trước hạn: Áp dụng lãi suất rút trước hạn theo quy định của Vietcombank trong từng thời kỳ.
  • Đối với phần tiền gửi còn lại: Giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng đối với tài khoản tiền gửi rút gốc linh hoạt của khách hàng.

Sản phẩm TIỀN GỬI RÚT GỐC LINH HOẠT của Vietcombank sẽ giúp khách hàng linh hoạt, chủ động trong việc hoạch định tài chính cho bản thân, gia đình và công ty/tổ chức. Khi có nhu cầu, khách hàng có thể rút một phần tiền gửi mà không phải tất toán toàn bộ khoản tiền đã gửi và vẫn được hưởng lãi suất cao cho phần tiền còn lại.

Khách hàng đang gửi tiền tại Vietcombank có thể lựa chọn tham gia sản phẩm TIỀN GỬI RÚT GỐC LINH HOẠT khi kết thúc kỳ hạn gửi hiện tại./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận