Vietcombank nghiệm thu đề tài “Giải pháp xây dựng Vietcombank thành tổ chức học tập và sáng tạo”

Ngày 27/06/2022, tại Trụ sở chính Vietcombank – 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Giải pháp xây dựng Vietcombank thành tổ chức học tập và sáng tạo”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học thuộc danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020 do ông Hồng Quang, thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu, về phía Hội đồng nghiệm thu, có Tiến sỹ Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự, thành viên phản biện 1; bà Lê Thị Huyền Diệu - Trưởng phòng Chính sách Tài chính Kế toán, thành viên phản biện 2, cùng các thành viên khác của Hội đồng và các thành viên của Nhóm nghiên cứu đề tài.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank, Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Hồng Quang khẳng định học tập là chìa khóa của thành công, trong nhiều trường hợp có thể nói đó là yếu tố sống còn của một tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều thay đổi nhanh và phức tạp như hiện nay. Thông qua học tập kiến thức và kỹ năng liên tục được bổ sung, năng lực làm việc của mỗi cá nhân được cải thiện, có khả năng thích ứng cao với những thay đổi… giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu đề ra một cách dễ dàng hơn. Vì vậy, việc xây dựng và phát triển tổ chức học tập được xem là một chiến lược quan trọng nhằm phát triển tổ chức. Định hướng xây dựng Vietcombank trở thành một tổ chức học tập và sáng tạo đã được đề cập trong Đề án chiến lược Quản trị & Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank tới 2025, tầm nhìn 2030. Do vậy, bên cạnh chiến lược ứng dụng công nghệ và số hóa thì Vietcombank chú trọng tới việc tạo lập một môi trường học tập và sáng tạo có khả năng thích ứng linh hoạt và tạo ra sự khác biệt để phát triển tổ chức một cách bền vững. Đó là lý do nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài “Giải pháp xây dựng Vietcombank trở thành TCHT&ST” nhằm xây dựng hệ thống các giải pháp giúp cho Vietcombank đáp ứng các tiêu chí của một tổ chức học tập và sáng tạo. Điều này có ý nghĩa thực tiễn quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược về quản trị và phát triển nguồn nhân lực, cũng như mục tiêu chiến lược phát triển Vietcombank đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Quang cảnh buổi nghiệm thu đề tài “Giải pháp xây dựng Vietcombank thành tổ chức học tập và sáng tạo”

Thay mặt cho nhóm nghiên cứu, bà Tô Kim Ngọc - thư ký đề tài đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy định, lộ trình xây dựng một tổ chức theo hướng TCHT&ST, học hỏi kinh nghiệm triển khai của một số tổ chức đang triển khai mô hình TCHT&ST trong và ngoài nước, phân tích thực trạng các cấu phần TCHT&ST tại Vietcombank, nhóm đề tài đã đề xuất một khung quy định cho việc thúc đẩy các hoạt động học tập của tổ chức, thiết kế bộ tiêu chuẩn đánh giá mức độ đạt chuẩn của TCHT&ST, lộ trình triển khai và kế hoạch thực hiện cụ thể cho giai đoạn 2022-2025...

Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng kết luận: Đề tài có cách tiếp cận logic. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng cao và khả thi đối với việc tạo điều kiện đẩy mạnh việc tự học hỏi của các cá nhân, phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, hướng đến đưa Vietcombank trở thành một tổ chức học tập và sáng tạo như Đề án chiến lược phát triển nguồn nhân lực Vietcombank đã được Ban lãnh đạo phê duyệt… Hội đồng cũng chỉ ra những điểm cần bổ sung nhằm hoàn thiện một số giải pháp cũng như xác định các đơn vị tham gia ứng dụng kết quả nghiên cứu.

TS. Phạm Mạnh Thắng -  Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐKH Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài (thứ 5 từ phải sang) chúc mừng nhóm đề tài

Ông Hồng Quang - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp giúp ứng dụng hiệu quả trong thời gian tới. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua với kết quả xuất sắc.

                                                                                                                                    VCB News