Thư chúc mừng của Ban lãnh đạo Vietcombank gửi nữ khách hàng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam gửi thư chúc mừng tới các Quý nữ khách hàng của Vietcombank.