Thông báo kết quả trả thưởng CTKM "Mở thẻ xinh xinh, 500k ting ting tài khoản"

Vietcombank chúc mừng các Quý khách đã trúng thưởng 500.000 VND trong CTKM “Mở thẻ xinh xinh, 500k ting ting tài khoản” khi phát hành và có chi tiêu bằng thẻ tín dụng Vietcombank JCB.

Vietcombank xin thông báo kết quả trả thưởng của CT như sau:

-   Số lượng khách hàng trúng thưởng: 1.800 khách hàng

-   Tổng số tiền trả thưởng: 900.000.000 VND

Vietcombank sẽ thông báo kết quả trả thưởng cụ thể cho từng khách hàng trúng thưởng qua Email/OTT/SMS theo thông tin đăng ký của khách hàng trên hệ thống Vietcombank.

Vietcombank xin chúc mừng các Quý khách đã trúng thưởng và cảm ơn các Quý khách đã tin dùng dịch vụ thẻ Vietcombank.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận