Thông báo hết hạn áp dụng chính sách giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Để hỗ trợ và chia sẻ cùng khách hàng trước những khó khăn của dịch Covid-19, Vietcombank đã thực hiện nhiều chính sách miễn giảm phí dịch vụ dành cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân bao gồm giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng trên tất cả các kênh giao dịch của Vietcombank (kênh Quầy, ATM và kênh điện tử).

Thông tin chi tiết về chính sách giảm phí này được đăng tải tại đây. Chính sách này sau đó đã được tiếp tục gia hạn đến hết ngày 30/06/2022.

Kể từ ngày 01/07/2022, biểu phí chuyển tiền liên ngân hàng dành cho khách hàng tổ chức và khách hàng cá nhân sẽ được áp dụng theo mức thông thường. Chi tiết thông tin, Quý khách vui lòng tham khảo tại:

  • Biểu phí dành cho khách hàng tổ chức
    • Biểu phí giao dịch tại quầy tại đây.
    • Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử tại đây.
  • Biểu phí dành cho khách hàng cá nhân:

LƯU Ý

  • Khách hàng cá nhân giao dịch trên Ngân hàng số VCB Digibank được miễn phí chuyển tiền (cả trong và ngoài hệ thống) theo chính sách phí áp dụng từ ngày 01/01/2022.
  • Khách hàng SME giao dịch trên Ngân hàng số VCB DigiBiz có đăng ký các Gói giao dịch SME BASIC, SME ONLINE và SME ADVANCED được miễn phí chuyển tiền (cả trong và ngoài hệ thống) theo chính sách của Gói giao dịch.

VCB News