Thông báo dừng bán mới sản phẩm bảo hiểm "FWD Chủ động tài chính"

Vietcombank xin trân trọng thông báo, từ ngày 01/01/2023, Vietcombank dừng bán mới sản phẩm bảo hiểm FWD CHỦ ĐỘNG TÀI CHÍNH.

Tất cả khách hàng đã tham gia sản phẩm bảo hiểm FWD CHỦ ĐỘNG TÀI CHÍNH mặc định được hưởng đầy đủ tất cả các quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm được ký kết.

Các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của sản phẩm FWD CHỦ ĐỘNG TÀI CHÍNH đã nộp cho FWD Việt Nam trước và trong ngày 31/12/2022 tiếp tục được thực hiện cho đến khi Hợp đồng bảo hiểm được phát hành.

Vietcombank và FWD Việt Nam trân trọng từng trải nghiệm của Quý khách hàng và sẽ tiếp tục triển khai các sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhu cầu của đông đảo khách hàng tại Vietcombank. Vui lòng tham khảo các sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam phân phối qua Vietcombank TẠI ĐÂY.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận