Thông báo điều chỉnh hạn mức giao dịch nộp tiền giao dịch chứng khoán trên VCB Digibank

Vietcombank điều chỉnh hạn mức giao dịch nộp tiền giao dịch chứng khoán trên ngân hàng số VCB Digibank từ ngày 15/04/2022.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trân trọng thông báo về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch nộp tiền giao dịch chứng khoán trên ngân hàng số VCB Digibank. Chi tiết thông tin về hạn mức giao dịch điều chỉnh như sau:

 - Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/04/2022

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng đồng nhất chính sách hạn mức giao dịch nộp tiền giao dịch chứng khoán trên kênh VCB Digibank với tất cả các Công ty chứng khoán đang hợp tác với Vietcombank.

- Hạn mức điều chỉnh:

Điều chỉnh tăng hạn mức giao dịch nộp tiền chứng khoán với phương thức xác thực bằng Smart OTP, cụ thể:

Đối tượng

Hạn mức tối đa 1 giao dịch

Hạn mức tối đa 1 ngày

Khách hàng thường

3 tỷ

3 tỷ

Khách hàng ưu tiên

10 tỷ

10 tỷ

  Giữ nguyên hạn mức giao dịch Nộp tiền chứng khoán với phương thức xác thực bằng SMS OTP và FaceID như hiện tại

Chi tiết hạn mức điều chỉnh vui lòng xem tại đây

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận