Nhận thông báo thay đổi số dư hoàn toàn miễn phí trên App VCB Digibank

Khách hàng đang sử dụng ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank có thể nhận thông báo thay đổi số dư của tất cả các tài khoản thanh toán, thông báo giao dịch chi tiêu thẻ, lịch trả nợ … thông qua tính năng OTT Alert hoàn toàn miễn phí.

OTT Alert là tính năng thông báo biến động số dư tài khoản ngay trên ứng dụng (app) ngân hàng số VCB DigiBank với những ưu thế vượt trội bao gồm:

  • Hoàn toàn miễn phí.
  • Nhận thông báo xuyên biên giới, không phụ thuộc vào nhà mạng viễn thông.
  • Nhận thông báo của toàn bộ các tài khoản thanh toán, thông báo chi tiêu thẻ, lịch trả nợ …
  • Đăng ký ngay trên ứng dụng chỉ trong vài giây.

Khách hàng có thể sử dụng OTT Alert thay thế cho dịch vụ thông báo thay đổi số dư qua SMS để tiết kiệm chi phí.

Để sử dụng OTT Alert, khách hàng chỉ cần: ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG VCB DIGIBANK >> CÀI ĐẶT >> QUẢN LÝ THÔNG BÁO >> NHẬN THÔNG BÁO TỪ NGÂN HÀNG.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận