Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2022 của Vietcombank

​​​​​​​​​​​​​​Sáng ngày 29/04/2022, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) lần thứ 15, năm 2022.

Tới dự Đại hội, có các vị đại biểu, khách quý: Ông Vũ Việt Phương – Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Nội chính Trung ương; Bà Phạm Thị Lan Anh - Phó Vụ trưởng Vụ 6, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Về phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, có: Ông Nguyễn Ngọc Cường – Cục trưởng Cục 1, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng – NHNN Việt Nam; Ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán; Bà Hoàng Huyền Châm - Phó Giám đốc NHNN Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Về phía Bộ Công an, có: Thượng tá Giang Tự Trọng - Phó Trưởng phòng Tài chính Ngân hàng thuộc Cục C03. Về phía Kiểm toán độc lập, có: Ông Trần Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc KPMG. Cùng dự có các ông/bà là đại diện lãnh đạo Phòng tổng hợp – Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo Phòng quản lý các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng – NHNN Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội; cán bộ Cục C03 Bộ Công an.

Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông Vietcombank năm 2022

Về phía Vietcombank, có: Ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành; các ông bà là thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối; Giám đốc/Trưởng các đơn vị tại TSC; các ông bà là Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn của các Chi nhánh, Công ty trực thuộc, Trưởng Văn phòng đại diện. Đặc biệt đại hội có sự tham dự của các Quý cổ đông là các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân đã đặt niềm tin cùng đồng hành phát triển với Vietcombank.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Vietcombank năm 2022

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Chủ tọa đại hội gồm: Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; Ông Đỗ Việt Hùng – Thành viên HĐQT, Thành viên; Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT, Thành viên; Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều hành, Thành viên; Bà Phùng Nguyễn Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc, Thành viên; Ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, NHNN Việt Nam, Thành viên.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội dự kiến sẽ triển khai các nội dung quan trọng là: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng 2022; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023; Tờ trình thông qua việc niêm yết trái phiếu Vietcombank phát hành ra công chúng năm 2022; Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của Vietcombank; Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của Vietcombank…

VCB News