Bản tin Chung NIỀM TIN số 359 - Tháng 8/2023

Tiếp tục hưởng ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ, Vietcombank mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước với Công ty nước Sóc Trăng (CTN Sóc Trăng) và thanh toán dịch vụ y tế tại Bệnh Viện Chợ Rẫy.

1. Dịch vụ thanh toán hóa đơn tiền nước với CTN Sóc Trăng

Với dịch vụ này, từ nay, khách hàng của CTN Sóc Trăng có thể linh hoạt thanh toán tiền nước tại các điểm giao dịch của Vietcombank hoặc thanh toán mọi lúc mọi nơi qua ngân hàng số VCB Digibank.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán tự động với chỉ một lần đăng ký duy nhất, hằng tháng, Vietcombank sẽ tự động thanh toán hóa đơn theo thông báo của CTN Sóc Trăng.
Khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn thanh toán cụ thể như sau:

Kênh giao dịch Thanh toán từng lần Thanh toán tự động
Quầy giao dịch Khách hàng đến giao dịch, mang theo giấy tờ tùy thân và thông tin mã hợp đồng ký với công ty cấp nước Khách hàng đến giao dịch, mang theo giấy tờ tùy thân và thông tin mã hợp đồng ký với công ty cấp nước
VCB Digibank
Đăng nhập >> Thanh toán hóa đơn >> Hóa đơn tiền nước. Và thực hiện theo hướng dẫn.
Đăng nhập >> Thanh toán hóa đơn >> VCB-Auto debit >> Đăng ký dịch vụ
Và thực hiện theo hướng dẫn.
2. Thanh toán phí dịch vụ y tế trực tuyến tại Bệnh viện Chợ Rẫy
Giai đoạn 1

Với dịch vụ này, từ nay, khách hàng của CTN Sóc Trăng có thể linh hoạt thanh toán tiền nước tại các điểm giao dịch của Vietcombank hoặc thanh toán mọi lúc mọi nơi qua ngân hàng số VCB Digibank.

Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán tự động với chỉ một lần đăng ký duy nhất, hằng tháng, Vietcombank sẽ tự động thanh toán hóa đơn theo thông báo của CTN Sóc Trăng.

Khách hàng vui lòng tham khảo hướng dẫn thanh toán cụ thể như sau:

vcb
Giai đoạn 2

Với dịch vụ này, từ nay, khách hàng của CTN Sóc Trăng có thể linh hoạt thanh toán tiền nước tại các điểm giao dịch của Vietcombank hoặc thanh toán mọi lúc mọi nơi qua ngân hàng số VCB Digibank.
Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán tự động với chỉ một lần đăng ký duy nhất, hằng tháng, Vietcombank sẽ tự động thanh toán hóa đơn theo thông báo của CTN Sóc Trăng.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận