Chủ tịch Công đoàn Vietcombank trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XIII

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn, được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước.


Tại phiên trọng thể vào sáng 02/12/2023, đại diện Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank.

Đồng chí Hồng Quang, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank là 1 trong 13 đại biểu chính thức của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII

Trong phiên Đại hội chiều 2/12/2023, đồng chí Hồng Quang đại diện cho Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trình bày bài tham luận với chủ đề “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp”. Bài tham luận được đánh giá mang tính sâu sắc, thẳng thắn và có tính thực tiễn cao, nói lên tiếng nói của ngành Ngân hàng và thể hiện quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Hồng Quang phát biểu tham luận tại Đại hội

Kết thúc ngày làm vic th hai, Đi hi đã bu 168 đng chí vào Ban Chp hành Tng Liên đoàn lao đng Vit Nam khóa XIII, nhim kỳ 2023-2028. Vi s phiếu tín nhim cao, đng chí Hng Quang đã trúng c vào Ban Chp hành Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam khóa XIII.

Đoàn đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham gia Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội XIII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp càng khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ công đoàn trong việc tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận