Vietcombank Tân Sơn Nhất thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất (Vietcombank Tân Sơn Nhất) thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại chi nhánh.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

VCB News