Vietcombank Thủ Đức thông báo mời chào giá mua tài sản thanh lý

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức (Vietcombank Thủ Đức) thông báo mời chào giá mua tài sản thanh lý (máy EDC).


Chi tiết Thư mời chào giá, xin mời xem tại đây

 

VCB News