Vietcombank Bình Dương tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Sự kiện thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh, đã tiếp nhận 337 đơn vị máu, mỗi đơn vị 350ml.

Cán bộ Vietcombank Bình Dương tham gia hiến máu tình nguyện

Đây là hoạt động xã hội ý nghĩa được tập thể cán bộ Vietcombank Bình Dương tích cực tham gia hàng năm, qua đó thể hiện tinh thần nhân văn, chung tay vì cộng đồng, đóng góp nhiều đơn vị máu quý giá cho hoạt động y tế, góp phần tô đẹp thêm truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người Vietcombank.

Cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương tham gia hiến máu tình nguyện

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận