Trung tâm xử lý tiền mặt (VCBC) tổ chức diễn tập kỹ năng xử lý tình huống bảo vệ an toàn hàng hóa đặc biệt

Ngày 04/11/2023, tại Trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Trung tâm Xử lý tiền mặt (VCBC) đã phối hợp với Trường đào tạo, Công ty bảo vệ Sao Vàng tổ chức diễn tập kỹ năng xử lý tình huống bảo vệ an toàn hàng hóa đặc biệt.


Tham gia chương trình, về phía VCBC có các thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc trung tâm cùng hơn 100 cán bộ tham gia tập huấn. Về phía Công ty Bảo vệ Sao vàng - đối tác thực hiện chương trình có ông Nguyễn Ngọc Hạ - Phó Giám đốc, nguyên Thượng tá, Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn áp tải bảo vệ hàng đặc biệt, Bộ Công an.

 Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc trung tâm cùng các cán bộ tham gia tập huấn chụp ảnh kỷ niệm

Chương trình đào tạo lý thuyết được diễn ra trong buổi sáng, phổ biến một số quy định, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của từng vị trí; quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình áp tải hàng đặc biệt; phân tích xu hướng tâm lý tội phạm, đánh giá tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua và và xu hướng các loại tội phạm trong thời gian tới; trao đổi, thảo luận về các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tiền ngân hàng để các cán bộ nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn tinh vi, phức tạp của các loại tội phạm, từ đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn kho quỹ cũng như các hoạt động giao dịch của ngân hàng.

Cán bộ được tham gia diễn tập các tình huống giả định cướp tiền trên đường vận chuyển.

Buổi chiều cùng ngày, cán bộ được tham gia diễn tập các tình huống giả định: cướp tại trụ sở làm việc; cướp tiền mặt trong quá trình vận chuyển từ xe chuyên dùng vào PGD; cướp tiền trên đường vận chuyển.

Cán bộ được tham gia diễn tập các tình huống giả định cướp tại trụ sở làm việc

Nội dung diễn tập bám sát các tình huống thực tế có thể xảy ra, toàn thể cán bộ tham gia đã thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, tuân thủ kịch bản, hướng dẫn của giảng viên và Ban tổ chức.

Chương trình đào tạo giúp toàn thể cán bộ trung tâm trang bị thêm kiến thức cùng nhiều kỹ năng xử lý tình huống cướp, qua đó nắm rõ được nội dung, nguyên tắc phòng ngừa, xử lý sự cố và các công việc cần triển khai để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

 

VCB News

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận