Thông báo lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank

Đảng ủy Vietcombank thông báo về thời gian, địa điểm, lịch tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank.


Căn cứ Quyết định số 747-QĐ/ĐU ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ban hành Quy chế về việc Bí thư Đảng ủy Vietcomabank tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân;

Căn cứ Quyết định số 1969-QĐ/ĐU ngày 09/03/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank;

Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-VCB-CS&KHNS ngày 10/03/2023 của Hội đồng Quản trị Vietcombank về một số nội dung liên quan khi kết thúc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn theo Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước;

Đảng ủy Vietcombank thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank như sau:

1. Đầu mối tiếp nhận đăng ký tiếp dân:

  • Đơn vị tiếp nhận thông tin: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Vietcombank.
  • Số điện thoại: 024.39343137, máy lẻ: 1695
  • Thời gian tiếp nhận đăng ký: các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ tết), sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 17h00.

2. Địa điểm tiếp dân:

Tầng 3, Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Tòa nhà Vietcombank), số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Lịch tiếp dân:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Vietcombank tiếp dân trong giờ hành chính vào ngày 25 hàng tháng, trường hợp ngày 25 của tháng trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết thì việc tiếp dân được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

VCB News

 

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận