Vietcombank Quảng Ngãi thông báo hủy thư bảo lãnh đã bị thất lạc

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng và tránh trường hợp thư bảo lãnh đã thất lạc bị lợi dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp, Vietcombank Quảng Ngãi thông báo hủy bản gốc thư bảo lãnh đã bị thất lạc và bản gốc thư bảo lãnh này không còn giá trị yêu cầu Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kể từ ngày thông báo.


Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận