Đảng bộ Vietcombank triển khai tuyên truyền giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 02/02/2023, tại Hà Nội, Ban nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Thực hiện công văn số 1263-CV/ĐUK ngày 15/02/2023 của Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ tháng 02/2023, Đảng bộ Vietcombank đã tổ chức triển khai cho cán bộ, Đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề của cấp ủy; liên hệ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên.

Toàn văn nội dung cuốn sách, xin mời xem tại đây

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận