Vietcombank Quảng Nam sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 28/10/2023, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.


Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Đức - Giám đốc Chi nhánh cùng các đ/c trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Chi nhánh.

Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Trịnh Phú Tín - Phó Giám đốc Chi nhánh đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và định hướng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Vietcombank Quảng Nam. Thông qua nội dung báo cáo, toàn thể Chi nhánh đã thấy được bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm và thị phần trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đưa ra các giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh các tháng cuối năm 2023.

Cũng tại hội nghị, Vietcombank Quảng Nam đã trao thưởng cho 6 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 đã được Hội đồng quản trị Vietcombank khen tặng.

Ông Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank Quảng Nam (đứng thứ 9 từ trái sang)

trao thưởng tại hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank Quảng Nam đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh 3 tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh đến việc nhất  quán phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và gắn chặt với quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh được giao trong năm 2023.

Toàn cảnh của Hội nghị

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận