Vietcombank Bình Dương tổ chức đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý

Ngày 21 và 22/10/2023, tại trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Vietcombank Bình Dương đã phối hợp với Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp” dành cho cán bộ quản lý cấp phòng của chi nhánh.


 

Học viên tích cực tiếp thu bài giảng tại khóa đào tạo

 

Tại khóa học, bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh - chuyên gia đào tạo nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị nguồn nhân lực, đã đem đến những kiến thức bổ ích, thiết thực với mục tiêu giúp học viên hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng cũng như cách thức triển khai công tác huấn luyện, kèm cặp nhân viên đối với cán bộ quản lý. Từ đó, có giải pháp vận dụng cụ thể vào thực tiễn công tác để từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ, kỹ năng phù hợp, phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn, đoàn thể của đơn vị.

 

Tập thể học viên chụp hình lưu niệm với giảng viên tại khóa học

 

Xác định con người là tài sản quý giá nhất cho sự phát triển bền vững của đơn vị, Vietcombank Bình Dương luôn chú trọng đa dạng phương thức đào tạo cho cán bộ nhân viên nhằm thay đổi tư duy của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đối tượng cán bộ quản lý cấp phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận