Vietcombank Bắc Giang nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Ngày 19/10/2023, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ), Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang đã phối hợp tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và chương trình an sinh xã hội năm 2024.


Tại buổi lễ, Vietcombank Bắc Giang đã đăng ký ủng hộ 7 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 và chương trình an sinh xã hội năm 2024 của tỉnh Bắc Giang.

Ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Giang (bên trái) trao biển tượng trưng ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo” năm 2023 và chương trình an sinh xã hội năm 2024 cho Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Giang

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể có nhiều đóng góp giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2023. Vietcombank Bắc Giang vinh dự là đơn vị được nhận bằng khen với những thành tích đạt được trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp cho cộng đồng.

Đại diện Vietcombank Bắc Giang, ông Trần Xuân Dũng - Phó Giám đốc (đứng thứ 4, từ trái sang) nhận bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang

Trong những năm qua, Vietcombank Bắc Giang đã tích cực tham gia các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phát động. Đến nay, chi nhánh đã ủng hộ nhiều công trình và các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền từ năm 2020 đến nay là 19,5 tỷ đồng.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận