Vietcombank phối hợp tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm 2023 khu vực Vụ Địa bàn VI

Chiều 12/10/2023, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm 2023 khu vực Vụ Địa bàn VI.


Các đồng chí: Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Tô Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đào Thế Hoằng, Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; thường trực cấp ủy, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thuộc khu vực Vụ Địa bàn VI; đại diện lãnh đạo các Vụ chuyên đề, cán bộ, công chức Vụ Địa bàn VI, Cơ quan UBKT Trung ương…

Đại diện Vietcombank tham dự có đồng chí Lại Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát; đồng chí Phùng Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc và đại diện Cơ quan UBKT Đảng ủy Vietcombank.

 

Đồng chí Trần Thị Hiền - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương nhấn mạnh: UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023, nhất là việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham  nhũng, tiêu cực và UBKT Trung ương trong việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng chí Trần Thị Hiền đề nghị các đại biểu  dự Hội nghị phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, trao đổi, phân tích làm rõ thêm các nội dung đã nêu trong Dự thảo báo cáo tại Hội nghị, đồng thời trao đổi các bài học kinh nghiệm, các kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đại diện Vietcombank, đồng chí Lại Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã có 08 ý kiến phát biểu tham luận của đại diện thường trực cấp ủy, UBKT các địa phương, đơn vị thuộc địa bàn tập trung vào các nội dung về kết quả công tác kiểm tra, giám sát; trao đổi các bài học kinh nghiệm, trình bày những khó khăn, vướng mắc trong thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị; kiến nghị các vấn đề liên quan đến quy trình kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; mô hình tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT; việc tăng cường thông tin chỉ đạo từ Vụ Địa bàn và lãnh đạo các vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương trong việc xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; nhất là các đơn, thư vượt cấp...

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đại diện Vietcombank, đồng chí Lại Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Vietcombank đã ban hành 31 Nghị quyết, 11 Chương trình, 18 Kế hoạch, 139 Quyết định, 46 Thông báo, 40 Kết luận và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Vietcombank, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy Vietcombank là đơn vị tiên phong của Đảng ủy Khối DNTW trong việc thực hiện Qui định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về việc thành lập Đảng bộ toàn ngân hàng, chính thức nhất thể hoá tổ chức Đảng trong toàn hệ thống Vietcombank đồng thời hoàn thành sớm việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư. Công tác kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý được đảm bảo đúng tiêu chuẩn điều kiện và đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương thay mặt UBKT Trung ương đã ghi nhận và biểu dương các kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc khu vực Vụ Địa bàn VI trong 9 tháng đầu năm 2023. Đánh giá cao các ý kiến góp ý, kiến nghị tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Trần Thị Hiền đã giải đáp một số nội dung câu hỏi, kiến nghị tại Hội nghị; đồng thời yêu cầu Ban tổ chức hội nghị tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, báo cáo UBKT Trung ương, Cơ quan UBKT Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí Trần Thị Hiền đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT cấp ủy thuộc Vụ Địa bàn VI cần phát huy các kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục các khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; khẩn trương chỉ đạo, xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chỉ đạo của UBKT Trung ương. Chủ động, tích cực, phấn đấu hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội; khẩn trương kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm đủ số lượng, chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Kết luận số 23-TB/TW ngày 10/12/2021 và Kết luận số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng,...

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948-2023), thay mặt Thường trực UBKT Trung ương, lãnh đạo Cơ quan UBKT Trung ương, đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã gửi lời chúc mừng và mong muốn cán bộ kiểm tra khu vực Vụ Địa bàn VI phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận