Đảng ủy Vietcombank kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại

Ngày 11/10, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới do Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì hội nghị. 


Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu các địa phương, quốc tế, với hơn 10 vạn đại biểu tham dự.

Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Vietcombank được kết nối từ điểm cầu của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và truyền trực tiếp tới điểm cầu tại Trụ sở chính Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội và các điểm cầu tại các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Vietcombank.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành Vietcombank tham dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở chính Vietcombank

Tham gia hội nghị trực tuyến, các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vietcombank đã được nghe Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương quán triệt nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010 - 2020”; nghe Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung cốt lõi và hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Tham gia hội nghị trực tuyến, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Vietcombank cũng được nghiên cứu, học tập các chuyên đề quan trọng gồm:  

Chuyên đề 1: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới.

Chuyên đề 2: Cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 3: Dự thảo Đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Chuyên đề 4: Công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chuyên đề 5: Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng.

Chuyên đề 6: Công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hoá, lan toả giá trị, bản sắc, văn hoá Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận