60f Vietcombank Quảng Ngãi tập huấn nghiệp vụ quản lý và xử lý nợ có vấn đề

Vietcombank Quảng Ngãi tập huấn nghiệp vụ quản lý và xử lý nợ có vấn đề

Vừa qua, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Quảng Ngãi đã tổ chức buổi truyền thông và tập huấn nghiệp vụ quản lý và xử lý nợ có vấn đề cho 58 cán bộ là lãnh đạo các phòng: KHDN, KHBL, QLN, 6 PGD và các cán bộ tham gia vào quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề.


Tại buổi tập huấn, đại diện Ban xử lý nợ chuyên trách đã truyền thông và tập huấn chi tiết các quy định mới ban hành của TSC. Các thành viên tham gia tập huấn đã trao đổi, thảo luận sôi nổi các vấn đề, các nội dung có liên quan đến mô hình tổ chức, phân công nhiệm vụ của các thành viên ban xử lý nợ chuyên trách, các biện pháp xử lý nợ cụ thể.

Các thành viên tham gia buổi tập huấn chụp ảnh lưu niệm

Tham gia chỉ đạo buổi tập huấn, ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi, Trưởng ban xử lý nợ có vấn đề đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề và chất lượng tín dụng của chi nhánh, đồng thời đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng như việc thông tin các trường hợp rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng, đặc biệt là những rủi ro phát sinh từ đạo đức cán bộ và yêu cầu toàn chi nhánh nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc tuân thủ đầy đủ, thường xuyên, liên tục những quy định của pháp luật, các quy định của TSC ban hành. Theo đó, mục tiêu cuối năm 2023 của chi nhánh là tỷ lệ nợ xấu dưới 0.4% như nhiệm vụ đã được TSC giao.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận