Vietcombank triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo 167 và công văn 5631 của Ngân hàng Nhà nước

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công văn hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước v/v triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản, Vietcombank thông báo triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản tại hệ thống Vietcombank như sau:

1. Quy mô giải ngân của chương trình: 1.500 tỷ VND.

2. Đối tượng vay vốn: Khách hàng doanh nghiệp có dự án/phương án phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực lâm sản, thủy sản, thỏa mãn các quy định, điều kiện, chính sách cho vay của Vietcombank.

3. Thời hạn triển khai chương trình: kể từ ngày 17/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024.

4. Lãi suất cho vay trong thời gian triển khai chương trình thấp hơn từ 1% - 2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của Vietcombank cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Điều khoản và điều kiện chi tiết của chương trình quy định tại hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Vietcombank.

Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam luôn chủ động thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank cam kết triển khai chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình vì mục tiêu hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận