Vietcombank thay đổi quy định về cách tính số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tối thiểu trong các gói giao dịch SME

Để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ ngày 02/05/2023, Vietcombank điều chỉnh quy định về cách tính số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tối thiểu hàng tháng trên tài khoản thanh toán để xác định điều kiện được miễn phí các Gói giao dịch SME, cụ thể như sau:

​​​​​​​Quy định hiện tại

Quy định mới (có hiệu lực từ ngày 02/05/2023)

Số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tháng chỉ tính trên 01 tài khoản thanh toán đăng ký Gói giao dịch.

Số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân tháng tính trên toàn bộ các tài khoản thanh toán của khách hàng, bao gồm cả số dư tài khoản thanh toán ngoại tệ được quy đổi sang VND.

Các quy định khác về Gói giao dịch SME không thay đổi.

Quý khách vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về các Gói giao dịch SME tại đây.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận