Vietcombank nghiệm thu đề tài “Giải pháp giúp gia tăng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động”

Ngày 11/05/2023, tại Trụ sở chính - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp giúp gia tăng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động nhằm tạo động lực và nâng cao sự gắn kết của người lao động với Vietcombank”.

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Vietcombank, thuộc danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank (HĐKH) phê duyệt thực hiện, do bà Tô Thị Phương Dung - Trưởng phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự buổi nghiệm thu, về phía Hội đồng nghiệm thu có ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Ủy viên HĐKH, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, thành viên phản biện 1; bà Ngô Thúy Phượng - Phó Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị, thành viên phản biện 2, cùng các ông/bà là thành viên Hội đồng nghiệm thu và thành viên của Nhóm nghiên cứu đề tài.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Ủy viên HĐKH, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại buổi lễ nghiệm thu đề tài

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, thay mặt cho Nhóm nghiên cứu đề tài, bà Phạm Thúy Nga - thư ký đề tài đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Trên cơ sở nghiên cứu các nội dung về lý luận liên quan, tham khảo kinh nghiệm triển khai của một số tổ chức trong và ngoài nước, phân tích thực trạng về cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động tại Vietcombank, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp góp phần gia tăng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động tại Vietcombank, kế hoạch thực hiện và lộ trình triển khai cụ thể đối với từng giải pháp.

Tại buổi lễ nghiệm thu, bà Tô Thị Phương Dung - Trưởng Phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt cho Nhóm nghiên cứu đề tài trả lời các câu hỏi và trao đổi các nội dung liên quan đến ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

Quang cảnh buổi lễ nghiệm thu đề tài

Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu, ông Hồng Quang - Chủ tịch Hội đồng kết luận đề tài đã đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, các giải pháp đưa ra có tính khả thi và giá trị ứng dụng trong thực tiễn, phù hợp với mục tiêu chiến lược về quản trị và phát triển nguồn nhân lực của Vietcombank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội đồng cũng đề nghị Nhóm nghiên cứu bổ sung việc phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên trong lộ trình triển khai các giải pháp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao là đầu mối để sớm triển khai ứng dụng vào thực tế.

Bà Tô Thị Phương Dung - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt Nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nghiệm thu.

    

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Ủy viên HĐKH, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu tặng hoa chúc mừng Nhóm nghiên cứu đề tài

Kết thúc buổi lễ nghiệm thu, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp giúp gia tăng sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động nhằm tạo động lực và nâng cao sự gắn kết của người lao động với Vietcombank” với kết quả xuất sắc.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận