Vietcombank Thăng Long tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển khách hàng FDI trong giai đoạn 2023 - 2024”

Ngày 20/4/2023, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Thăng Long đã phối hợp với Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính (TSC) tổ chức buổi Hội thảo “Thực trạng và giải pháp phát triển khách hàng FDI trong giai đoạn 2023 - 2024” với các nội dung chia sẻ về định hướng, giải pháp phát triển khách hàng FDI của Vietcombank nói chung và thảo luận về các giải pháp phát triển khách hàng FDI tại Chi nhánh Thăng Long nói riêng trong giai đoạn 2023 - 2024.

Hội thảo có sự tham dự của bà Bùi Thị Thanh Thu - Giám đốc Ban Khách hàng FDI; ông Trần Việt Dũng - Phó Giám đốc và các cán bộ Ban Khách hàng FDI TSC. Về phía Vietcombank Thăng Long có sự tham dự của ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Chi nhánh, các thành viên Ban Giám đốc, cùng các lãnh đạo phòng và cán bộ tại Chi nhánh.

Trình bày tại Hội thảo, bà Bùi Thị Thanh Thu - Giám đốc Ban Khách hàng FDI đã phân tích tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu vực Hà Nội; thực trạng kinh doanh với khách hàng FDI tại Viecombank; định hướng, mục tiêu phát triển khách hàng FDI của Vietcombank đến năm 2025; các giải pháp phát triển khách hàng FDI của Vietcombank trong giai đoạn 2023 - 2024 và một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác phát triển khách hàng FDI tại Vietcombank Thăng Long.

Toàn cảnh Hội thảo

Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các Phòng của Chi nhánh đã tích cực thảo luận, làm rõ hơn các giải pháp, đưa ra các tình huống bán hàng cụ thể và các khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai để Ban Khách hàng FDI TSC đóng góp ý kiến, đưa ra giải pháp với Chi nhánh, tiếp thu và ghi nhận để phối hợp với các Phòng/Ban liên quan tại TSC xem xét xử lý với mục tiêu đồng hành và hỗ trợ Chi nhánh. Buổi Hội thảo đã trang bị thêm cho các cán bộ khách hàng nhiều kiến thức hữu ích, sự hiểu biết về tiềm năng của phân khúc khách hàng FDI, định hướng và giải pháp cụ thể để khai thác hiệu quả hơn phân khúc khách hàng này trong thời gian tới.

Bà Bùi Thị Thanh Thu - Giám đốc Ban Khách hàng FDI trình bày tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Vietcombank Thăng Long đã tiếp thu các ý kiến của Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính, đồng thời lắng nghe các chia sẻ từ thực tiễn triển khai của các phòng kinh doanh của Chi nhánh. Phần trình bày được chuẩn bị kĩ lưỡng của Ban Khách hàng FDI Trụ sở chính đã đưa ra cái nhìn đầy đủ và thực tế về công tác phát triển khách hàng FDI của hệ thống Vietcombank nói chung và của Chi nhánh Thăng Long nói riêng. Qua đó cho thấy tiềm năng khai thác của phân khúc khách hàng này còn rất lớn. Giám đốc Vietcombank Thăng Long khẳng định Chi nhánh luôn bám sát chỉ đạo chung của ngành, chiến lược phát triển của Ban lãnh đạo Vietcombank trong từng thời kỳ và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để các phòng của Chi nhánh thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chỉ tiêu hàng năm. Đối với công tác phát triển khách hàng FDI, sau Hội thảo này, Ban Giám đốc Vietcombank Thăng Long sẽ bám sát theo các định hướng và giải pháp của Trụ sở chính đã đưa ra để chỉ đạo các phòng kinh doanh của Chi nhánh quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn, nhằm đóng góp vào kết quả chung của Chi nhánh.

Ông Nguyễn Danh Phương - Giám đốc Vietcombank Thăng Long phát biểu tại Hội thảo

Sự thành công của Hội thảo sẽ là tiền đề quan trọng để Vietcombank Thăng Long tiếp tục tăng cường khai thác và mở rộng thị phần với các khách hàng hiện hữu cũng như thiết lập và mở rộng danh mục khách hàng FDI tiềm năng trong thời gian sắp tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội thảo

VCB News