Vietcombank Quảng Ngãi tổ chức hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023

Sáng ngày 14/01/2023, Vietcombank Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2023.

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023

Năm 2022, Đảng ủy Vietcombank Quảng Ngãi đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi mặt hoạt động của Vietcombank Quảng Ngãi.

Ông Võ Văn Linh - Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi trao thưởng cho các phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Kết thúc năm 2022, Vietcombank Quảng Ngãi có tổng tài sản sinh lời đạt gần 15 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch. Trong năm, chi nhánh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu huy động vốn theo đúng định hướng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào các ngành sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức thấp 0,08%; Nợ xấu trong tỷ lệ cho phép. Tổng doanh số thanh toán xuất nhập khẩu năm 2022 đạt 2,8 tỷ USD. Các chỉ tiêu ngân hàng bán lẻ hầu hết đạt và vượt. Trong năm, chi nhánh đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho khách hàng thuộc đối tượng của nghị định 31, dư nợ được hỗ trợ là 876 tỷ đồng, tiền lãi đã hỗ trợ 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ giảm 1% lãi suất cho tất cả khách hàng trong 2 tháng 11&12/2022 với dư nợ được giảm lãi suất là 6.000 tỷ đồng, số tiền lãi đã giảm 4 tỷ đồng; thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với số tiền 2 tỷ đồng; nộp thuế cho ngân sách nhà nước 8,7 tỷ đồng.

Bà Lữ Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi trao thưởng cho các phòng tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Với những kết quả đạt được, Vietcombank Quảng Ngãi đã vinh dự là một trong 15 Chi nhánh tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực đoàn kết đồng lòng của toàn thể người lao động chi nhánh trong nhiều năm qua. Đây cũng là kết quả minh chứng cho sự tin yêu gắn bó đồng hành của hơn 280 nghìn khách hàng dành cho Vietcombank Quảng Ngãi.

Bước sang năm 2023, Vietcombank Quảng Ngãi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bám sát định hướng chỉ đạo của Trụ sở chính để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh năm 2023 với phương châm hành động: "Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo: "Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo"; phấn đấu đạt một số chỉ tiêu như: Tín dụng tăng 12%; huy động vốn tăng 15%; lợi nhuận đạt kế hoạch được giao…

Ban Giám đốc Vietcombank Quảng Ngãi trao thưởng cho các phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp này, Vietcombank Quảng Ngãi đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của chi nhánh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận