Vietcombank Phố Hiến thông báo thay đổi chi nhánh quản lý Phòng giao dịch kể từ ngày 13/02/2023

Tại văn bản số 1045/HYE-TTGSNH ngày 23/12/2022, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên (NHNN) đã chấp thuận đề nghị đối với Chi nhánh quản lý phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến (Vietcombank).

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 của Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Vietcombank Phố Hiến thông báo thay đổi chi nhánh quản lý Phòng giao dịch kể từ ngày 13/02/2023, cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến - Phòng Giao dịch Yên Mỹ 2.

  • Địa chỉ : Km 6 700, Quốc lộ 39A, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.
  • Tên Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên
  • Tên Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận