Vietcombank Nam Bình Dương thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Bình Dương (Vietcombank Nam Bình Dương) trân trọng thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.

VCB News