Vietcombank Móng Cái thông báo khai trương hoạt động Phòng giao dịch Đầm Hà

Tại văn công văn số 2848/NHNN-TTGSNH ngày 28/04/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận phát triển mạng lưới của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 của Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Vietcombank thông báo khai trương hoạt động đối với  phòng giao dịch, cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái - Phòng Giao dịch Đầm Hà.

  • Địa chỉ khai trương: số 138 phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
  • Số điện thoại: 0203.3789666
  • Ngày khai trương: 20/02/2023.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận