Vietcombank Lào thông báo tuyển dụng

Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, Vietcombank Lào cần tuyển dụng nhân sự các vị trí: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Ngân quỹ; Trưởng phòng Kế toán; Cán bộ tin học; Cán bộ Hành chính Nhân sự Ngân quỹ; Cán bộ Kế toán; Cán bộ Khách hàng; Cán bộ Tổng hợp.

​​​​​​​Chi tiết xin mời xem tại đây


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận