Vietcombank Hưng Yên tổ chức Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát 2023

Ngày 06/06/2023, Vietcombank Hưng Yên đã tổ chức thành công Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) của một số nghiệp vụ chính được triển khai tại PGD của Chi nhánh, bao gồm: Quản lý thông tin và tài khoản khách hàng, Huy động vốn, Tín dụng, Thẻ, Ngân quỹ, Kế toán, Ngân hàng điện tử, Quản lý quyền truy cập, Thanh toán chuyển tiền, Mua bán ngoại tệ, Quản lý con dấu của PGD, Quản lý nhân sự và Quản lý tài sản.

Tham dự Hội thảo có Ban Giám đốc, toàn thể lãnh đạo phòng và cán bộ nhân viên trong Chi nhánh. Cán bộ các phòng tham gia đánh giá được chia thành nhóm để đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát.

Bà Nguyễn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Minh Nguyệt - Phó Giám đốc chi nhánh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác RCSA trong việc quản lý rủi ro hoạt động nói chung và trong các nghiệp vụ tại PGD của Chi nhánh nói riêng. Phó Giám đốc chỉ đạo và mong rằng hội thảo sẽ đề xuất được nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Ông Hoàng Ngọc Anh - Phó Giám đốc Vietcombank Hưng Yên phát biểu tại hội thảo

Trong quá trình diễn ra, đại diện mỗi nhóm đã lên trình bày, đánh giá chi tiết từng rủi ro trong danh mục rủi ro của từng nghiệp vụ và đề xuất một số biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế các rủi ro. Sau quá trình phân tích, thảo luận sôi nổi, hội thảo đã thống nhất được kết quả đánh giá rủi ro trong các nghiệp vụ và đề xuất thêm nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả và khả thi.

Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) 2023 đã giúp cho các phòng tại chi nhánh có bức tranh toàn cảnh về rủi ro trong các nghiệp vụ, qua đó bổ sung nhiều chốt kiểm soát hiệu quả nhằm quản lý rủi ro tốt hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

VCB News