Vietcombank Hải Dương tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Sáng ngày 25/3/2023, Vietcombank Hải Dương đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2023.

Tham dự hội nghị, có ông Nguyễn Xuân Cao Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh; các ông bà trong Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cùng toàn thể người lao động chi nhánh.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị người lao động 2023

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; báo cáo việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; báo cáo những việc làm được thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong Hội nghị người lao động; báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Hội nghị đã tiến hành đối thoại định kỳ, tiếp thu, giải đáp các ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trong những năm qua, Chi nhánh đã luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ với người lao động, tạo niềm tin, sự gắn bó của người lao động đối với Vietcombank, đồng thời nâng cao ý chí phấn đấu, sự sáng tạo của cán bộ góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập. Hội nghị năm nay, Ban giám đốc Vietcombank Hải Dương cam kết sẽ tiếp tục đảm bảo và gia tăng lợi ích cho người lao động, phấn đấu thu nhập năm sau cao hơn năm trước và luôn ở mức cao so với mức thu nhập bình quân của địa bàn.

Hội nghị tiến hành đối thoại định kỳ

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2028, bầu   đại biểu chính thức đi dự Hội nghị người lao động Vietcombank 2023.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị người lao động năm 2023 đã thành công tốt đẹp và thông qua Nghị quyết với tỉ lệ nhất trí cao.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận