Vietcombank Hà Nội thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Vietcombank Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá.

 Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận