Vietcombank Đồng Tháp tổ chức đào tạo kỹ năng bán hàng, tư vấn và bán chéo

Ngày 26/03/2023, Vietcombank Đồng Tháp đã phối hợp với Trường đào tạo Vietcombank tổ chức khóa đào tạo “ Kỹ năng bán hàng, tư vấn và bán chéo (khách hàng cá nhân) dành cho đối tượng là cán bộ khách hàng tại Chi nhánh và Phòng giao dịch nhằm giúp cán bộ thay đổi được tư duy truyền thống, thụ động, giúp học viên nắm được các kỹ năng bán hàng, tư vấn và bán chéo hiệu quả, từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ tại Chi nhánh với mục tiêu chiến lược là lấy khách hàng làm trọng tâm, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng.

Tham dự khóa học có 44 học viên được chia sẻ các bước kỹ thuật trong bán hàng tư vấn và bán chéo hiệu quả các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank.

Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc chi nhánh và đại diện Trường Đào tạo

Khóa học này là một trong những khóa đào tạo tập trung cho lực lượng cán bộ bán hàng trực tiếp, rất thiết thực và hiệu quả nhằm đào tạo và phát triển kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, triển khai đúng với định hướng mà Ban lãnh đạo Vietcombank đề ra. Điểm mới của khóa học là học viên được thực hiện “Đánh giá cấp độ 3 - Cấp độ thay đổi hành vi của người học sau đào tạo”, thông qua một số khảo sát trong chương trình đào tạo, học viên cam kết ứng dụng trong đào tạo và áp dụng kỹ năng được chia sẻ sau đào tạo vào công việc thực tế được giao. 

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận