Vietcombank Đắk Lắk tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vừa qua, Đảng uỷ Vietcombank Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Nhi - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk; đồng chí Võ Công Trung - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở, BCH Đoàn cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tại chi nhánh.

Đ/c Nguyễn Thanh Nhi - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk truyền đạt nội dung học tập tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Vietcombank Đắk Lắk Hoàng Xuân Thành nhấn mạnh: chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các tổ chức đoàn thể, toàn bộ cán bộ, đảng viên, người lao động tại chi nhánh về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhi - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì hội nghị, đồng thời quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, khẳng định việc xây dựng và phát triển văn hóa con người cần được cấp ủy, Ban Giám đốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong chi nhánh quan tâm thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi cá nhân trong tập thể chi nhánh về xây dựng và phát triển văn hóa con người, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đề ra. Việc học tập chuyên đề năm 2023 là bước khởi đầu quan trọng, tạo cơ sở vững chắc trong công tác triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thực tế.

Để việc học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí Võ Công Trung - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Đắk Lắk đề nghị các cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tiếp thu lĩnh hội các nội dung của chuyên đề. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy chi nhánh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động; Các chi bộ lựa chọn nội dung theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ và tình hình thực tế của từng chi bộ để hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại chi bộ cho phù hợp; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 16-2-2023 của Ban TVTU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận