Vietcombank Chí Linh tổ chức hội thảo RCSA năm 2023

Ngày 15/06/2023, Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công hội nghị tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát năm 2023 (RCSA 2023). Đây là hoạt động thường niên quan trọng của chi nhánh nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn phát triển, an toàn và bền vững. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động của Vietcombank Chí Linh.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc chi nhánh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc chi nhánh đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác RCSA trong quản lý rủi ro hoạt động nói chung, đặc biệt trong các nghiệp vụ tại phòng giao dịch của chi nhánh nói riêng, đồng thời yêu cầu hội nghị thảo luận và đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro cho hoạt động của chi nhánh.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc chi nhánh trao thưởng cho nhóm có phần trình bày xuất sắc và các cá nhân có ý kiến đóng góp xuất sắc tại hội nghị

Các phòng tham gia hội thảo được chia thành 4 nhóm để đánh giá 104 danh mục rủi ro tại các mảng nghiệp vụ của phòng giao dịch: Quản lý thông tin khách hàng, huy động vốn, ngân hàng điện tử; Thanh toán chuyển tiền, tín dụng, mua bán ngoại tệ; Tài chính kế toán; Ngân quỹ, quản lý con dấu, quản lý QTC, quản lý tài sản. Qua phần thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, liên hệ các tình huống thực tế và ý kiến phản biện từ các nhóm khác trong hội thảo đã giúp cho các cán bộ tại chi nhánh, đặc biệt là cán bộ mới hiểu rõ hơn về quy định, quy trình của Vietcombank, từ đó bổ sung nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro tại chi nhánh, nâng cao chất lượng công việc cả về hiệu quả và an toàn.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận